Protestul irațional

De la Costache Negruzzi încoace și încolo, mulțimile au fost un subiect extrem de tentant pentru scriitori, matematicieni, economiști sau psiho-sociologi. Gloatele ucigașe vrut-au capul lui Moțoc, dar tot ele s-au constituit în armatele eliberatoare ale Europei. Chiar și în cadrul acestor armate eliberatoare și aliate au existat diferențe de percepție; mulțimile venite din vest fiind mereu mai eliberatoare decât cele…

Ia și du-te

Titlul articolului este pe cât de incredibil, pe atât de necredibil: La Iași va circula primul tramvai cu bibliotecă! Adevărul e că mi-aș dori să citesc măcar o copertă când voi ajunge în orașul fără tei. Ideea este simpatică, educativă și curajoasă, dar proiectul este de o naivitate înduioșătoare. Să nu uităm că acum 3 zile cetățenii aceleiași urbe și-au descoperit trăsături…