Sfântul Andrei

30 noiembrie

60 – Moare apostolul Andrei, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, în orașul Patras din Grecia. Numele lui derivă din grecescul Andreas, care înseamnă <<viteaz>>, <<bărbătesc>>. În ebraică sau aramaică nu știu ce înseamnă Andrei… dar din sursele accesate, cel mai aproape de conotația spirituală a cuvântului pare-se a fi <<durabil>>.

A fost mai întâi ucenicul lui Ioan Botezătorul, care l-a îndrumat spre o lumină mai mare. Astfel, Andrei este ”cel dintâi chemat” la Iisus, spunându-i fratelui său, Simon Petru, că l-a găsit pe Mesia. Deși este menționat în toate Evangheliile între primii apostoli, nu se numără printre cei 3 care au ocupat un loc special în relația cu Mântuitorul: Ioan, Petru și Iacob.

După Înălțare, apostolii mai rămân câțiva ani în Ierusalim, începând formarea bisericii. La Sinodul Apostolic din jurul anului 50 d. Hr., aceștia (cu Matia în locul lui Iuda Iscarioteanul) s-au întâlnit și au tras la sorți pentru a vedea unde va merge și va propovădui fiecare. Bețigașul cel mai mic îl trage Apostolul Andrei, căruia îi revin Moesia și Scythia. Ajunge în aceste locuri pe vremea când rege al dacilor era tatălui lui Decebal, Scorilo, după care se întoarce în Peloponezul grecesc, unde va muri ca martir.

Nu se știu foarte multe despre activitatea lui pe meleagurile noastre, dar se știe sigur că a dormit într-o peșteră, a mers pe jos și a mâncat pește, iar pentru asta, Sfântul Andrei este considerat de către Biserica Ortodoxă Română patronul spiritual și ocrotitorul României. Stați liniștiți, nu suntem singuri. Mai e patronul Scoției (steagul scoțian reprezentând chiar Crucea Sfântului Andrei), Spaniei, Greciei și Rusiei.

Nu știu exact din ce motiv, dar când vorbesc de religie, sunt cuprins de o stare ușor umoristică, chiar ironică.

Așa că vă voi spune încă o glumă:

– De ce Adam, Noe, Matusalem și alți ”patriarhi” au trăit peste 900 de ani, iar omul de astăzi trăiește de 10 ori mai puțin ?

– Deoarece, între timp, medicina a progresat foarte mult.

P.S. Celor cărora le voi ura azi curaj, viziune și determinare pentru a ajunge la experiențe cât mai înălțătoare… nu o voi face pentru că poartă numele de Andrei sau Andreea, ziua de azi fiind doar oportunitatea, nu și meritul. Meritul a fost până acum, și va fi de acum înainte. 😉

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.